โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 2 พ.ค. 2562

โครงการรณรงค์กำจัดขยะในชุมชน

(ผู้อ่าน 125 คน)

วันที่ 22 ม.ค. 2562

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

(ผู้อ่าน 178 คน)

วันที่ 15 มิ.ย. 2561

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

(ผู้อ่าน 177 คน)

วันที่ 20 เม.ย. 2561

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

(ผู้อ่าน 198 คน)

วันที่ 13 เม.ย. 2561

โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์

(ผู้อ่าน 251 คน)

วันที่ 24 พ.ย. 2560

โครงการ "Korat Gloe/Bros Youth Leadership Camp"

(ผู้อ่าน 156 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

โครงการรณรงค์กำจัดขยะในชุมชน

(ผู้อ่าน 51 คน)

No results found

เลื่อนลง