ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 25 พ.ย. 2565

โครงการรณรงค์กำจัดขยะ ปีงบประมาณ 2566

(ผู้อ่าน 13 คน)

วันที่ 26 ต.ค. 2565

กิจกรรม Big Cleaning Day

(ผู้อ่าน 38 คน)

วันที่ 20 เม.ย. 2565

กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

(ผู้อ่าน 123 คน)

วันที่ 20 เม.ย. 2565

กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ

(ผู้อ่าน 99 คน)

วันที่ 3 มี.ค. 2564

กิจกรรม Big Cleaning Day

(ผู้อ่าน 227 คน)

วันที่ 3 ก.พ. 2564

กิจกรรม Big Cleaning Day

(ผู้อ่าน 235 คน)

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

(ผู้อ่าน 155 คน)

วันที่ 19 ธ.ค. 2562

โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

(ผู้อ่าน 171 คน)

วันที่ 2 พ.ค. 2562

โครงการรณรงค์กำจัดขยะในชุมชน

(ผู้อ่าน 200 คน)

วันที่ 22 ม.ค. 2562

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

(ผู้อ่าน 454 คน)

วันที่ 15 มิ.ย. 2561

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

(ผู้อ่าน 430 คน)

วันที่ 20 เม.ย. 2561

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

(ผู้อ่าน 458 คน)

วันที่ 13 เม.ย. 2561

โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์

(ผู้อ่าน 565 คน)

วันที่ 24 พ.ย. 2560

โครงการ "Korat Gloe/Bros Youth Leadership Camp"

(ผู้อ่าน 411 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

โครงการรณรงค์กำจัดขยะในชุมชน

(ผู้อ่าน 308 คน)

No results found

เลื่อนลง