E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19


วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายบุญทัน พลานชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง พร้อมด้วยนายปรีชา กระจ่างโพธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงพลอง ผู้นำชุมชนและประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 อาทิ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่อยู่ในระยะเวลากักกัน กิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก (งานศพ) และประชาสัมพันธ์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 และหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)