ITA อบต.คลองเมือง
E-service
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 เม.ย. 2567    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566 44
  31 มี.ค. 2565    รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ไตรมาสที่ 2 213
  4 ม.ค. 2565    รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ไตรมาสที่ 1 214
  4 ต.ค. 2564    รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 ไตรมาสที่ 4 220
  2 ก.ค. 2564    รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 209
  2 เม.ย. 2564    รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 ไตรมาสที่ 2 201
  4 ม.ค. 2564    รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 ไตรมาสที่ 1 210
  31 มี.ค. 2563    รานงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 291
  9 ม.ค. 2563    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศที่ 1 (เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62)) 278
  3 ส.ค. 2561    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 298
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 641911 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน