ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 พ.ค. 2565    คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง 96
  23 เม.ย. 2565    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 109
  23 เม.ย. 2565    การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 102
  23 เม.ย. 2565    การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 108
  23 เม.ย. 2565    การพัฒนาบุคลากร 113
  22 เม.ย. 2565    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 112
  22 เม.ย. 2565    การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 1 105
  22 เม.ย. 2565    การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 2 107
  22 เม.ย. 2565    การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 1 107
  22 เม.ย. 2565    การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 2 105

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 545631 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน