ITA อบต.คลองเมือง
E-service
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 ส.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง 82
  4 เม.ย. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง 91
  4 เม.ย. 2566    ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2566 77
  25 ม.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง 175
  25 ม.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564 264
  2 มี.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 / 2563 314
  5 ก.ย. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 334
  22 พ.ย. 2561    แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ปรับปรุงครั้งที่ 1 298
  13 ส.ค. 2561    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2564) 282
  7 พ.ค. 2561    ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 305

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 641914 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน