โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.คลองเมือง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 ก.ค. 2563    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 07_63 59
  2 ก.ค. 2563    ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และสถานที่ให้บริการเป็นปัจจุบัน 5
  15 มิ.ย. 2563    เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 72
  22 ส.ค. 2562    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 08_62 94
  25 ก.พ. 2562    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 02_62 215
  26 ต.ค. 2561    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540_10 211
  19 ก.ย. 2561    สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 08-2561 165
  29 ส.ค. 2561    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 150
  10 ก.ค. 2561    สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 140
  8 มิ.ย. 2561    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 103

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 130670 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน