ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.คลองเมือง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 ม.ค. 2567    เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 5 บทความ ประจำเดือน ม.ค. 2567 16
  12 ม.ค. 2566    ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 58
  1 เม.ย. 2565    ข้อมูลสถิติการให้บริการกู้ชีพ กู้ภัย ประจำปี 2565 199
  1 เม.ย. 2565    ข้อมูลสถิติการรับชำระภาษี ประจำปี 2565 189
  1 มี.ค. 2565    แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ พ.ศ. 2564 167
  17 ก.ย. 2564    พรบ. 2540 กันยายน 2564 262
  31 มี.ค. 2564    ข้อมูลสถิติการให้บริการกู้ชีพ กู้ภัย ประจำปี 2564 268
  31 มี.ค. 2564    ข้อมูลสถิติการรับชำระภาษี ประจำปี 2564 270
  4 ม.ค. 2564    เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 277
  12 พ.ย. 2563    เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 272

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 607322 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน