ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.คลองเมือง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 ก.ย. 2564    พรบ. 2540 กันยายน 2564 17
  31 มี.ค. 2564    ข้อมูลสถิติการให้บริการกู้ชีพ กู้ภัย ประจำปี 2564 64
  31 มี.ค. 2564    ข้อมูลสถิติการรับชำระภาษี ประจำปี 2564 70
  4 ม.ค. 2564    เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 71
  12 พ.ย. 2563    เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 65
  28 ต.ค. 2563    เผยแพร่บทความตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 67
  10 ก.ค. 2563    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 07_63 85
  2 ก.ค. 2563    ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และสถานที่ให้บริการเป็นปัจจุบัน 64
  15 มิ.ย. 2563    เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 92
  22 ส.ค. 2562    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 08_62 68

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 327618 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน