โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562


เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 สภาวัฒนธรรมตำบลคลองเมืองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จัดโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ขึ้น เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามไว้ให้สืบทอดต่อไป   ให้เด็ก เยวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเรียนรู้งานประเพณีสงกรานต์ พร้อมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติได้  เป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ประเพณีที่ดีงาม และเป็นการตอบสนองนโยบายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น