E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


นายบุญทัน พลานชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มิให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลคลองเมือง