โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านโจดกระทิง หมู่ที่ 1 - บ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านคลองเมือง หมู่ที่ 2     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านพระนารายณ์ หมู่ที่ 3      
 
 
 
 
 
   


โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ 2562...

โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562...

โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562...


โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ 2562...

โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562...

โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562...

โครงการรณรงค์กำจัดขยะในชุมชน...

โครงการจัดกิจกรรมเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2562...

โครงการอบรมผู้นำออกกำลังกาย (แอโรบิก) ในชุมชน...

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
 
 
20 ธ.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถน...
20 ธ.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถน...
20 ธ.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถน...
20 ธ.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถน...
20 ธ.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถน...
20 ธ.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถน...
25 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามตะกร้อ 1 คอร์ท ประเ...
25 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามตะกร้อ 1 คอร์ท ประเ...
25 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลประเภท...
25 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล ประเภท...
25 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐานไม่...
3 ก.ย. 2562 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ (สระน้ำป...
25 ต.ค. 2561 โครงการก่อสร้างถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จำนวน 11 โครงกา...
5 ต.ค. 2561 โครงการจัดซิ้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง
5 ต.ค. 2561 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบ...
12 ก.ย. 2561 จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ตามโครงการจัดหาเครื่องออกกำลังกาย...
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 69427 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน