โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง     ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564      
 
 


กิจกรรมเก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณถนนหน้า สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง...

โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...

กิจกรรมปลูกต้นทองอุไร บริเวณถนนด้านหน้าอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง...

กิจกรรม ลาดตระเวนป่าและทำแนวป้องกันไฟป่า เพื่อเป็นการป้องกันไฟป่าและปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5 เนื่องใน "วัน อปพร." ศูนย์...


กิจกรรมเก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณถนนหน้า สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง...

โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...

กิจกรรมปลูกต้นทองอุไร บริเวณถนนด้านหน้าอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง...

กิจกรรม ลาดตระเวนป่าและทำแนวป้องกันไฟป่า เพื่อเป็นการป้องกันไฟป่าและปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5 เนื่องใน "วัน อปพร." ศูนย์...

กิจกรรมปลูกต้นทองอุไร บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง...

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...

กิจกรรม Big Cleaning Day...

กิจกรรม Big Cleaning Day...
 
 
31 มี.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการส...
26 มี.ค. 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็...
9 มี.ค. 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบปร...
2 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
22 ก.พ. 2564 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค...
1 ก.พ. 2564 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง สมัยสามัญประจำปี ...
12 พ.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1 ด้วยวิธิธีประกว...
12 พ.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส...
12 พ.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (สระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง) ขน...
8 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส...
7 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส...
30 เม.ย. 2563 โครงการปรับปรุงและฟูื้นฟูแหล่งน้ำ (สระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง) ขนาดกว้า...
24 เม.ย. 2563 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่ววนตำบล อำ...
23 เม.ย. 2563 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1
3 ก.ย. 2562 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ (สระน้ำป...
25 ต.ค. 2561 โครงการก่อสร้างถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จำนวน 11 โครงกา...
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 175314 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน