E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายบุญทัน พลานชัย  
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 093-5731963

 
 
นายทองไพร  โชติชุม   นายสุวรรณ  จันทีนอก

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 065-0879243

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 094-926170

   
  นายหนูเกต  พลโยธา  
 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 085-7621352

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 255232 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน