ITA อบต.คลองเมือง
E-service
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

         ตำบลคลองเมือง เป็นตำบลหนึ่งใน 8 ตำบล ของอำเภอจักราช ซึ่งแยกจากตำบลหนองขาม และได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย แยกเขตการปกครองเป็น ตำบลคลองเมือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2530 เดิมมี 10 หมู่บ้าน ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน และได้รับการประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะจากสภาตำบลคลองเมือง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 641928 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน