ITA อบต.คลองเมือง
E-service
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 รายงานการประชุมผู้บริหาร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 ก.พ. 2567    รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2567 34
  8 ม.ค. 2567    รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2566 30
  4 ธ.ค. 2566    รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 45
  22 ก.ย. 2566    รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2566 62
  8 ก.ย. 2566    รายงานการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง เดือน ส.ค. 2566 60
  25 ก.ค. 2566    รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2566 68
  28 มิ.ย. 2566    รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2566 70
  12 มิ.ย. 2566    รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2566 64
  19 เม.ย. 2566    รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2566 77
  3 มี.ค. 2566    รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 75

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 641903 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน