ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 รายงานการประชุมผู้บริหาร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 ก.ย. 2566    รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2566 1
  8 ก.ย. 2566    รายงานการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง เดือน ส.ค. 2566 6
  25 ก.ค. 2566    รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2566 15
  28 มิ.ย. 2566    รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2566 19
  12 มิ.ย. 2566    รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2566 14
  19 เม.ย. 2566    รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2566 29
  3 มี.ค. 2566    รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 29
  17 ม.ค. 2566    รายงานการประชุมผู้บริหาร มกราคม 2566 35
  5 ธ.ค. 2565    รายงานการประชุมผู้บริหาร 17 พ.ย. 65 48
  7 พ.ย. 2565    รายงานการประชุมผู้บริหาร 22 มิ.ย. 65 51

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 580004 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน