ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 รายงานการประชุมผู้บริหาร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 ม.ค. 2566    รายงานการประชุมผู้บริหาร มกราคม 2566 7
  5 ธ.ค. 2565    รายงานการประชุมผู้บริหาร 17 พ.ย. 65 16
  7 พ.ย. 2565    รายงานการประชุมผู้บริหาร 22 มิ.ย. 65 22
  7 พ.ย. 2565    รายงานการประชุมผู้บริหาร 25 ก.ค. 65 19
  7 พ.ย. 2565    รายงานการประชุมผู้บริหาร 29 ส.ค. 65 22
  7 พ.ย. 2565    รายงานการประชุมผู้บริหาร 19 ต.ค 65 27
  9 มิ.ย. 2565    รายงานการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง เดือน พ.ค. 2565 105
  12 พ.ค. 2565    รายงานการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง เดือน เม.ย. 2565 84
  30 มี.ค. 2565    รายงานการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง เดือน มี.ค. 2565 77
  1 มี.ค. 2565    รายงานการประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางปฏิบัติงานของผู้บริหาร เดือน ก.พ. 65 124

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 545597 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน