ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 ก.ย. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 3 กันยายน 2564 131
  31 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 116
  26 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 115
  20 ก.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 111
  6 ก.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 115
  31 พ.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 111
  4 พ.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 111
  3 มี.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 119
  1 มี.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 121
  1 มี.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 107

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 441405 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน