โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 เม.ย. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 13 เมษายน 2563 34
  12 มี.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยแรก ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 41
  27 ก.พ. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 40
  6 ม.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 38
  3 ต.ค. 2562    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 29
  2 ต.ค. 2562    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 28 สิงหาคม 2562 29
  27 ก.ย. 2562    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 23 กันยายน 2562 25
  19 ก.ย. 2562    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 12 กันยายน 2562 28
  22 ส.ค. 2562    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 33
  23 พ.ค. 2562    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 30

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 150807 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน