โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 ม.ค. 2562    เรียกประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 14
  8 ม.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 33
  12 พ.ย. 2561    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 33
  4 ต.ค. 2561    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 33
  20 ก.ย. 2561    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/2561 25
  14 ก.ย. 2561    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2561 29
  10 ก.ย. 2561    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 29
  29 ส.ค. 2561    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 98
  5 ก.ค. 2561    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 100
  10 พ.ค. 2561    เรียกประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2561 สมัยที่ 2 96

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 69432 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน