ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 มิ.ย. 2565    รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 23 พ.ค. 2565 48
  31 พ.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 9 พ.ค. 2565 50
  3 มี.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก วันที่ 1 ก.พ. 2565 53
  3 มี.ค. 2565    รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 21 ก.พ. 2565 45
  28 ก.พ. 2565    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 7 ก.พ. 2565 44
  4 ต.ค. 2564    รายงานการประชุทสภา สมัยวิสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 29 ก.ย. 2564 47
  9 ก.ย. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 3 กันยายน 2564 209
  31 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 186
  26 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 180
  20 ก.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 172

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 511648 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน