E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 มี.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 19
  1 มี.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 19
  1 มี.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 21
  1 มี.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 2 กันยายน 2563 19
  16 ก.พ. 2564    ายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 19
  16 ก.พ. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 20
  11 ก.พ. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 21
  10 ก.พ. 2564    ายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 19
  10 ก.พ. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 18
  29 เม.ย. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 13 เมษายน 2563 19

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 190018 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน