E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมเก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณถนนหน้า สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง


วันที่ 7 เมษายน 2564 นายบุญทัน พลานชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยพนักงาน/เจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองร่วมกับจิตอาสา บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 นำโดยผู้ใหญ่บ้าน นายจริน อรุณโนร่วมกิจกรรมเก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณถนนหน้า สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางให้สะอาดและสวยงาม