E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐาน


โครงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2564 

พร้อมคัดกรองป้องกัน ตามมาตรการโควิค 19

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564