E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2564    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2564 44
  1 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 42
  31 มี.ค. 2564    แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ปี 2564 42
  31 มี.ค. 2564    ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564 43
  31 มี.ค. 2564    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564 42
  31 มี.ค. 2564    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563 43
  5 ม.ค. 2564    ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 43
  19 มิ.ย. 2562    ผลการดำเนินการรอบ 6 เดือน 43
  16 พ.ย. 2561    แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น กับมาตรการความโปร่งใสขององคืการบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 44
  1 พ.ย. 2561    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง (พ.ศ.2562 - 2564) 43
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 255123 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน