E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 มี.ค. 2564    แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ปี 2564 6
  31 มี.ค. 2564    ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564 7
  31 มี.ค. 2564    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564 7
  31 มี.ค. 2564    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563 6
  5 ม.ค. 2564    ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 2
  19 มิ.ย. 2562    ผลการดำเนินการรอบ 6 เดือน 33
  16 พ.ย. 2561    แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น กับมาตรการความโปร่งใสขององคืการบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 22
  1 พ.ย. 2561    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง (พ.ศ.2562 - 2564) 26
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 189991 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน