โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการจัดกิจกรรมเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2562


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนานอกสถานที่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กเล็ก นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเชื่อมกับวิถีชีวิตจริง ตามทฤษฎีแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคณะผู้บริหาร อปท. ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่ อปท. ผู้ปกครองและเด็กเล็ก ให้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กร่วมกัน