โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 ก.ค. 2563    ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ....... 33
  3 ก.ค. 2563    ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....... 39
  3 ก.ค. 2563    ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง การควบคุมตลาด พ.ศ. ....... 27
  3 ก.ค. 2563    ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง การควบคุมสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร พ.ศ. ....... 23
  3 ก.ค. 2563    ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ....... 21
  3 ก.ค. 2563    ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ....... 20
  3 ก.ค. 2563    ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง การควบการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ. ....... 24
  3 ก.ค. 2563    ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ........ 21
  7 ต.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 59
  4 ต.ค. 2561    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 158

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 150694 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน