โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 พ.ค. 2563    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1 ด้วยวิธิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3
  12 พ.ค. 2563    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 3
  12 พ.ค. 2563    ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (สระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 129 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 156 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.70 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3
  8 ม.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 34
  7 ม.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6(สาย 1) ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 44
  7 ม.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6(สาย 3) ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 33
  7 ม.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 (สาย 1) ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 26
  7 ม.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 (สาย 2) ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 31
  7 ม.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโจดกระทิง หมู่ที่ 1 - บ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 29
  7 ม.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพระนารายณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 15

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 107919 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน