โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 พ.ค. 2563    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1 ด้วยวิธิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 82
  12 พ.ค. 2563    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 66
  12 พ.ค. 2563    ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (สระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 129 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 156 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.70 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 50
  8 ม.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 99
  7 ม.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6(สาย 1) ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 256
  7 ม.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6(สาย 3) ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 71
  7 ม.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 (สาย 1) ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 60
  7 ม.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 (สาย 2) ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 77
  7 ม.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโจดกระทิง หมู่ที่ 1 - บ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 59
  7 ม.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพระนารายณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 41

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 150817 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน