โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2563,2564


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง สนับสนุนงบประมาณพร้อมอุปกรณ์

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลคลองเมือง ทั้ง 11 หมู่บ้าน