ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช ร่วมรณรงค์ขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในพื้นที่ตำบลคลองเมือง นำโดยนายบุญทัน พลานชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง นายคำพันธ์ แก้วกองสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ผู้นำท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ บ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา