โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


โครงการส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 

สภาวัฒนธรรมตำบลคลองเมืองร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล รักษาศีล เจริญภาวนา และถวายปัจจัยไทยธรรม 

ณ วัดในเขตพื้นที่ตำบลคลองเมือง ทั้ง 12 แห่ง