ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

ดำเนินโครงการกิจกรรม รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

(ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า) ปีงบประมาณ 2565

ระหว่างวันที่  5 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 12 กันยายน 2565