ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปีงบประมาณ 2565


งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ดำเนินโครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง  ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เด็กวัยเรียนและเยาวชน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มาร่วมให้ความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการขยะในชุมชน