ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการรณรงค์กำจัดขยะ ปีงบประมาณ 2566


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช ได้รับเกียรติจากนายอำเภอจักราช นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์กำจัดขยะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และรณรงค์ขับเคลื่อนการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในพื้นที่ตำบลคลองเมือง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นำโดยนายบุญทัน พลานชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ผู้นำท้องที่ อสม. อถล. และทีมปฏิบัติการเตรียมทวนสอบฯ ณ วัดไทรทอง บ้านคลองเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา