โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562


เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  สภาวัฒนธรรมตำบลคลองเมืองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จัดโครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้สืบทอดต่อไป  ให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเรียนรู้งานประเพณีบุญบั้งไฟเพื่อให้เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย และส่งเสริม เผยแพร่ประเพณีที่ดีงาม