ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำชุมชนและตำบลคลองเมือง(ลำห้วยดงพลอง) ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน2565โดยได้รับความร่วมมือจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคลอง ในการอนุเคราะห์เครื่องจักรกล(เรือนวัตกรรม) จำนวน