ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 เม.ย. 2566    แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 8
  26 เม.ย. 2566    แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 . 7
  23 ก.พ. 2566    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15
  23 ก.พ. 2566    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16
  8 เม.ย. 2565    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 149
  31 มี.ค. 2565    แผนปฎิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 139
  30 เม.ย. 2564    แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 231
  31 มี.ค. 2564    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 225
  10 ต.ค. 2562    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 243
  3 ต.ค. 2562    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 224

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 564389 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน