E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมปลูกต้นทองอุไร บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง


วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอจักราช และนายบุญทัน พลานชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน/กองและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม