โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการอบรมผู้นำออกกำลังกาย (แอโรบิก) ในชุมชน


โครงการอบรมผู้นำออกกำลังกาย (แอโรบิก) ในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองในครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้นำออกกำลังกาย จำนวน  11 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น   70  คน   

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมโครงการในครั้งนี้ คือ
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิก
2. เพื่อให้มีผู้นำออกกำลังกายแบบแอโรบิกในชุมชน
3. เพื่อสร้างกระแสการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ