E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 ธ.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย 24
  31 ส.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 20
  31 พ.ค. 2562    การสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 21
  9 ม.ค. 2562    ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพิ่มประสิทธิภาพในการัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 22
  18 ธ.ค. 2561    การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21
  18 ธ.ค. 2561    การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21
  6 พ.ย. 2561    ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 22
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 189999 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน