E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 ก.ค. 2564    จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 12
  18 มิ.ย. 2564    ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 78
  30 เม.ย. 2564    ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 17
  21 ธ.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2564 48
  1 ธ.ค. 2563    จดหมายข่าว ฉบับที่1/2563 ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.62 15
  24 พ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี 2564 26
  31 ส.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 50
  10 ส.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์โครงการการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 62
  1 เม.ย. 2563    จดหมายข่าว ฉบับที่3/2563 ประจำเดือน เม.ย.-มิ.ย.63 22
  3 ม.ค. 2563    จดหมายข่าว ฉบับที่2/2563 ประจำเดือน ม.ค.-มี.ค.63 19

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 255130 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน