ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ก.ย. 2566    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7
  14 ก.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง 6
  14 ก.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4
  11 ก.ย. 2566    เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ 2
  11 ก.ย. 2566    เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษ 2
  11 ก.ย. 2566    เรื่อง ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์ 1
  7 ก.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 10
  6 ก.ย. 2566    แจ้งข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2566 2
  4 ก.ย. 2566    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพโรคไข้หวัดใหญ่ 74
  24 ส.ค. 2566    การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน 4

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 580042 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน