โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ธ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านโจดกระทิง หมู่ที่ 1 - บ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7 14
  20 ธ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านคลองเมือง หมู่ที่ 2 12
  20 ธ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านพระนารายณ์ หมู่ที่ 3 14
  20 ธ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 4 12
  20 ธ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 12
  20 ธ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 (สายที่ 1) 11
  20 ธ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 (สายที่ 3) 7
  20 ธ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 - บ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 8
  20 ธ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 (สายที่ 1) 6
  20 ธ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 (สายที่ 2) 8

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 69419 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน