E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 พ.ค. 2564    มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 46
  17 พ.ค. 2564    การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้มีความเข้มข้นขึ้น 45
  26 เม.ย. 2564    มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ในสถานที่จำหน่ายอาหาร/ร้านค้าของชำ/หาบเร่/แผงลอย หมู่ที่ 1-11 ตำบลคลองเมือง 45
  20 เม.ย. 2564    ขอความมือมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก 45
  16 เม.ย. 2564    แจ้งมาตราการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 43
  16 เม.ย. 2564    การแจ้งหรือศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า 43
  8 เม.ย. 2564    ประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ season 3 45
  31 มี.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 42
  26 มี.ค. 2564    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 42
  9 มี.ค. 2564    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 43

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 255138 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน