ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ธ.ค. 2565    ปิดประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนพฤศจิกายน 2565(รอบที่2) ประจำปีงบประมาณ 2566 5
  22 พ.ย. 2565    ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7 19
  16 พ.ย. 2565    ปิดประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนพฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 22
  15 พ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาคลองเมืองสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2565 เชิญชมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลชาย-หญิง ตะกร้อชาย เปตองชาย เปตองหญิง ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อ.จัก 24
  14 พ.ย. 2565    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 27
  11 พ.ย. 2565    ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7 24
  1 พ.ย. 2565    ปิดประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 24
  17 ต.ค. 2565    ปิดประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนตุลาคม 2565 (รอบที่1) ประจำปีงบประมาณ 2566 33
  12 ต.ค. 2565    การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ เพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบ 2566 46
  5 ต.ค. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 37

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 536480 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน