โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ก.ค. 2563    ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร 5
  20 ก.ค. 2563    ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 8
  22 มิ.ย. 2563    สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62 - พ.ค.63) 11
  10 มิ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสอบถามสำรวจของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 6
  10 มิ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสอบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 7
  1 มิ.ย. 2563    ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 64
  8 พ.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 17
  1 พ.ค. 2563    ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 25
  15 เม.ย. 2563    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 30
  28 ม.ค. 2563    ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง 57

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 119776 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน