โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 ม.ค. 2564    งบแสดงฐานะการเงิน อบต.คลองเมือง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 7
  12 ม.ค. 2564    ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 5
  7 ม.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชีมา 8
  30 ธ.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9
  29 ธ.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร 5
  29 ธ.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ 2564 7
  28 ธ.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนในเขตพื้นที่ตำบลคลองเมือง งบประมาณ 25 ล้านบาท 13
  25 ธ.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4
  14 ธ.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 5
  2 ธ.ค. 2563    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 17

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 150738 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน