วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2) อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2) อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
20  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำขบวนกระทงกลาง พร้อมนางรำหน้าขบวนแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมจัดตกแต่งประดับให้สวยงาม และทำความสะอาดหลังเสร็จสิ้นโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียง ไฟประดับพร้อมติดตั้ง โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง(โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซลล์)หมายเลขทะเบียน นง ๕๖๐๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 11 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
15  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 11 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างตรวจสภาพและบำรุงรักษาตามระยะทางที่กำหนดไว้ในคู่มือ รถยนต์ส่วนกลาง (กู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน งต 754 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง