โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 ก.ย. 2562    ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ (สระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง) บ้านโจดกระทิง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 36
  25 ต.ค. 2561    โครงการก่อสร้างถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จำนวน 11 โครงการ 145
  5 ต.ค. 2561    โครงการจัดซิ้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง 177
  5 ต.ค. 2561    จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง 126
  12 ก.ย. 2561    จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ตามโครงการจัดหาเครื่องออกกำลังกายประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 109
  25 ก.ค. 2561    โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 128
  18 ก.ค. 2561    โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 91
  28 เม.ย. 2561    ทดสอบประกาศราคากลาง 129
  30 พ.ย. 542    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จำนวน 11 โครงการ 76
  30 พ.ย. 542    โครงการก่อสร้างถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จำนวน 11 โครงการ 84
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 69402 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน