E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 วีดีโอแนนำ/ประชาสัมพันธ์

เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 14 มี.ค. 2562

รู้ทันเลือกตั้งก...

(ผู้ชม 126 คน)

วันที่ 14 มี.ค. 2562

รู้ทันเลือกตั้งก...

(ผู้ชม 125 คน)

วันที่ 14 มี.ค. 2562

เงื่อนไขสำคัญของ...

(ผู้ชม 125 คน)

วันที่ 14 มี.ค. 2562

ต้นไม้ประชาธิปไต...

(ผู้ชม 125 คน)

วันที่ 17 ม.ค. 2562

การเป็นประธานอาเ...

(ผู้ชม 134 คน)

วันที่ 30 ส.ค. 2561

เพลง "สดุดีพระแม่เ...

(ผู้ชม 164 คน)

วันที่ 30 ส.ค. 2561

เพลง "สดุดีจอมราชา...

(ผู้ชม 161 คน)

วันที่ 25 ก.ค. 2561

"พลังงานเล็กๆ"แห่ง...

(ผู้ชม 172 คน)

วันที่ 25 ก.ค. 2561

"พลังงานเล็กๆ"แห่ง...

(ผู้ชม 172 คน)

วันที่ 28 เม.ย. 2561

การสร้างความปรอง...

(ผู้ชม 189 คน)

วันที่ 28 เม.ย. 2561

ค่านิยมไทยสร้างส...

(ผู้ชม 194 คน)

No results found

เลื่อนลง