ITA อบต.คลองเมือง
E-service
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ราย 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 60
  29 มี.ค. 2566    คำสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ 79
  1 ก.พ. 2566    บรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลจากการคัดเลือกกรณีพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 73
  2 ธ.ค. 2565    ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2) 63
  11 พ.ย. 2565    ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 1) 57
  8 พ.ย. 2565    รายงานผลการฝึกอบรม“โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 56
  27 ต.ค. 2565    รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง 72
  3 ต.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 52
  18 มี.ค. 2565    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2/2565 136
  15 ธ.ค. 2564    ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1) 133

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 650789 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน