โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนในเขตพื้นที่ตำบลคลองเมือง งบประมาณ 25 ล้านบาท
    รายละเอียดข่าว :

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างถนนในเขตพื้นที่ตำบลคลองเมือง งบประมาณ 25 ล้านบาท

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองเมือง หมู่ที่ 2 - บ้านพระนารายณ์ หมู่ที่ 3 - บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 11

2.แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโจดกระทิง หมู่ที่ 1 - แยกบ้านคลองเมือง หมู่ที่ 2

3.แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 9 - แยกบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6

    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนในเขตพื้นที่ตำบลคลองเมือง งบประมาณ 25 ล้านบาท
 
รายการประชุมสภา อบต.คลองเมือง สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 4 ครั้
รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุม1
รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุม2
รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุม3
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 150948 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน