ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาคลองเมืองสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2565 เชิญชมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลชาย-หญิง ตะกร้อชาย เปตองชาย เปตองหญิง ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อ.จัก
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาคลองเมืองสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2565 เชิญชมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลชาย-หญิง ตะกร้อชาย เปตองชาย เปตองหญิง ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อ.จัก
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 580037 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน