E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
    รายละเอียดข่าว :

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามประกาศนี้ เข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา หากไม่มาทำการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรในวัน เวลา ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

    เอกสารประกอบ : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 190032 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน