ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต. คลองเมือง ประจำปี พ.ศ. 2567     รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2567     รายงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1      
 
 


โครงการส่งเสริมเรียนเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2567...

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวทางใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ...

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗...

โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำชุมชนตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 8-19 มกราคม 2567 ณ คลองตุ่น หมู่ที่ 8 บ้านทรัพย์เจริญ...


โครงการส่งเสริมเรียนเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2567...

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวทางใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ...

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗...

โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำชุมชนตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 8-19 มกราคม 2567 ณ คลองตุ่น หมู่ที่ 8 บ้านทรัพย์เจริญ...

โครงการการแข่งขันกีฬาคลองเมืองสัมพันธ์ต้านยาเสพติด "คลองเมืองคัพ" ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗...

กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดเก็บกวาด ขยะ ตัดหญ้า องค์การบริหารส่วนตำลคลองเมือง...

โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2567...
 
 
20 ก.พ. 2567 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต. คลองเมือง ประจำปี พ.ศ. 2567
15 ธ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาคลองเมืองสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งท...
8 ธ.ค. 2566 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
30 พ.ย. 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก"เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผ...
29 พ.ย. 2566 เรื่อง รณรงค์งดเผาต่อซังข้าวและฟางข้าว
29 พ.ย. 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื...
31 มี.ค. 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
31 มี.ค. 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
30 ก.ย. 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
4 ก.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก/โครงสร้างเหล็...
30 มิ.ย. 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 ด้วย...
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธี e-bidding
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 4- บ้านโคกไม้งาม หมู่...
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงพลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธี e-bidding
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธี e-bidding
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 607280 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน