ITA อบต.คลองเมือง
E-service
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 มิ.ย. 2567    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2567 สมัยแรก วันที่ 6 ก.พ. 2567 8
  14 มิ.ย. 2567    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2567 สมัยที่ 2 วันที่ 14 พ.ค. 2567 6
  8 ม.ค. 2567    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 15 ธ.ค. 66 70
  6 ก.ย. 2566    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ส.ค. 66 79
  4 ก.ย. 2566    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 28 ส.ค. 66 76
  4 ก.ย. 2566    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ส.ค. 66 81
  5 มิ.ย. 2566    รายงานการประชุม สมันสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 22 พ.ค. 66 89
  6 มี.ค. 2566    รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ทับ 2566 วันที่ 20 ก.พ. 2566 105
  6 มี.ค. 2566    รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 6 ก.พ. 2566 116
  9 ม.ค. 2566    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 วันที่ 13 ธ.ค. 2565 123

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 650831 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน