ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 ต.ค. 2566    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 13
  3 ต.ค. 2566    แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 12
  18 มี.ค. 2565    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2/2565 206
  13 ธ.ค. 2564    ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1) 249
  30 ส.ค. 2564    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕66) ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 201
  16 ก.ค. 2564    ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง 274
  1 ต.ค. 2563    แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 292
  1 ก.ค. 2563    การวิเคราะห์ภาระงานและความต้องการอัตรากำลัง 292
  1 ก.ค. 2563    แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ 285
  7 พ.ค. 2561    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 274
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 607283 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน