ITA อบต.คลองเมือง
E-service
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 เม.ย. 2567    รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2567 24
  17 เม.ย. 2567    ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2567 30
  17 เม.ย. 2567    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 16
  26 เม.ย. 2566    แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 73
  26 เม.ย. 2566    แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 . 77
  23 ก.พ. 2566    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 78
  23 ก.พ. 2566    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 93
  8 เม.ย. 2565    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 221
  31 มี.ค. 2565    แผนปฎิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 212
  30 เม.ย. 2564    แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 309

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 641913 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน