ITA อบต.คลองเมือง
E-service
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 ธ.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 48
  2 ต.ค. 2566    รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 11
  16 มิ.ย. 2566    ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 80
  11 เม.ย. 2566    เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 72
  9 ก.พ. 2566    เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภป.1) ประจำปี พ.ศ.2566 101
  9 ธ.ค. 2565    ประชาพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 2566 4
  1 ธ.ค. 2565    เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ประจำปี 2566) 102
  23 พ.ย. 2565    เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 107
  2 พ.ค. 2565    เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ประจำปี 2565) 176
  1 มี.ค. 2565    เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2565 214

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 641923 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน