ITA อบต.คลองเมือง
E-service
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 มิ.ย. 2567    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน 4
  19 มี.ค. 2567    รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 24
  19 มี.ค. 2567    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2566 23
  19 มี.ค. 2567    รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 29
  7 มี.ค. 2567    ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปี 2566 20
  29 ก.พ. 2567    แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ. 2567 19
  23 ก.ย. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง (พ.ศ.2566-2570) 144
  22 เม.ย. 2565    ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 241
  1 เม.ย. 2565    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2565 230
  1 เม.ย. 2565    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 12 เดือน ปี 2564 210

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 641942 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน