ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 ก.ย. 2565    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธี e-bidding 160
  7 ก.ย. 2565    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธี e-bidding 163
  7 ก.ย. 2565    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 4- บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 11 ด้วยวิธี e-bidding 169
  7 ก.ย. 2565    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงพลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธี e-bidding 171
  7 ก.ย. 2565    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธี e-bidding 164
  7 ก.ย. 2565    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 4- บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 11 ด้วยวิธี e-bidding 115
  21 ก.ค. 2565    ประกาศราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 ต.คลองเมือง กว้าง 7 ม. ยาว 257ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ 1,799 ตารางเมตร 180
  1 ก.ค. 2565    ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 11 166
  30 เม.ย. 2563    โครงการปรับปรุงและฟูื้นฟูแหล่งน้ำ (สระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 129 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 156 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.70 เมตร 348
  24 เม.ย. 2563    จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่ววนตำบล อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 324

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 607232 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน