ITA อบต.คลองเมือง
E-service
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 ก.ค. 2567    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 9 บ้านโจดกระทิง หมู่ที่ 1 8
  4 มิ.ย. 2567    ประกาศราคากลาง 5
  7 ก.ย. 2565    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธี e-bidding 197
  7 ก.ย. 2565    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธี e-bidding 190
  7 ก.ย. 2565    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 4- บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 11 ด้วยวิธี e-bidding 203
  7 ก.ย. 2565    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงพลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธี e-bidding 207
  7 ก.ย. 2565    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธี e-bidding 194
  7 ก.ย. 2565    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 4- บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 11 ด้วยวิธี e-bidding 151
  21 ก.ค. 2565    ประกาศราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 ต.คลองเมือง กว้าง 7 ม. ยาว 257ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ 1,799 ตารางเมตร 214
  1 ก.ค. 2565    ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 11 208

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 650740 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน