ITA อบต.คลองเมือง
E-service
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 สปสช ตำบล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 พ.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง 34
  15 ธ.ค. 2565    แบบรับรองแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 113
  10 มี.ค. 2565    ประกาศ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง 234
  10 ม.ค. 2565    ประกาศ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกาศใช้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พัฒนาสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 286
  15 ม.ค. 2564    ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกาศใช้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พัฒนาสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564 321
  25 พ.ย. 2563    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 295
  1 ต.ค. 2563    ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกาศใช้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พัฒนาสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 315
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 641943 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน