ITA อบต.คลองเมือง
E-service
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 มี.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/เครื่องตัดหญ้า 15
  4 มี.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง/กองช่าง จำนวน 27 รายการ 14
  1 มี.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 17
  27 ก.พ. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์ notebook 15
  27 ก.พ. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานธงตราสัญลักษณ์ 16
  7 ก.พ. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 9
  7 ก.พ. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์/กองช่าง 12
  6 ก.พ. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 13
  6 ก.พ. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ 12
  6 ก.พ. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กองศึกษา โต๊ะ-เก้าอี้ 13

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 641901 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน