ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราชจังหวัดนคร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 มี.ค. 2566    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 133
  31 มี.ค. 2566    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 68
  30 ก.ย. 2565    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 74
  4 ก.ค. 2565    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก/โครงสร้างเหล็ก/โครงร้างคอนกรีตอัดแรง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลอ 239
  30 มิ.ย. 2565    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 76
  31 มี.ค. 2564    ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน 409
  31 มี.ค. 2564    ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการสร้าถนน คสล. 457
  31 มี.ค. 2564    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 415
  31 มี.ค. 2564    ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 383
  31 มี.ค. 2564    ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 6 ล้อ 321

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 607220 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน