ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 



ภาพข่าวกิจกรรม
 


ลงพื้นที่สุ่มตรวจลูกน้ำยุงลายในพื้นที่บ้านคลองเมือง หมู่ที่ 2 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจักราช


วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายบุญทัน พลานชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง มอบหมายให้งานสาธารณสุข สำนักปลัดเข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่สุ่มตรวจลูกน้ำยุงลายในพื้นที่บ้านคลองเมือง หมู่ที่ 2 เนื่องจากพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจักราช โรงพยาบาลจักราชและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9 แห่งในอำเภอจักราช นำโดยผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอจักราช และชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ร่วมกัน