ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านคลองเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเมือง โดยการพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัยแบบเต็มพื้นที่


วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายบุญทัน พลานชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง มอบหมายให้งานสาธารณสุข ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านคลองเมือง หมู่ที่ 2 โดยการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยแบบเต็มพื้นที่ เนื่องจากพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จำนวน 267 หลังคาเรือน 1 โรงเรียน 1 วัด